Η Empneusi Fireworks (“Έμπνευση” Πυροτεχνήματα) εφεξής καλούμενη «Εταιρεία», ανήκει στον Γεώργιο Α. Δεσίπρη, με ΑΦΜ: 033057740, ΔΟΥ Χαλκίδας, ΑΡ ΓΕΜΗ: 045285122000 και έχει φυσική εταιρική έδρα στην οδό Σιώκου 8, στη Χαλκίδα Ευβοίας. Η ανωτέρω εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο empneusi-fireworks.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες/ προϊόντα της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Οι όροι χρήσης δύναται να τροποιούνται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, σε κάθε παραγγελία σας προτείνουμε να μελετάται ξανά τους όρους, προκειμένου να είστε σίγουροι για την ισχύ τους, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας μαζί σας. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με μέρος ή το σύνολο των όρων, παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών/προϊόντων του.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η ολοκλήρωση υποβολής παραγγελιών επιτρέπεται μόνο σε άτομα τα οποία είναι ενήλικα και προϋποθέτει την αποδοχή όλων των γενικών όρων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα έκτακτης προσωρινής παραβίασης των όρων για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H empneusi-fireworks.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την εταιρική της ταυτότητα όσο και των παρεχομένων απ’ αυτήν υπηρεσιών και προϊόντων.

Η Εταιρεία φροντίζει για την παραλαβή των προϊόντων της από τους εκάστοτε προμηθευτές και εγγυάται την ασφαλή και κατάλληλη αποθήκευσή τους μέχρι την αποστολή τους στον πελάτη. Τα προϊόντα μας αποθηκεύονται όπως ενδείκνυται σε ξηρό, στεγνό περιβάλλον, μακριά από εστίες θερμότητας, φωτιάς ή υγρασίας σε ειδικό χώρο στο φυσικό μας κατάστημα. 

Η empneusi-fireworks.gr δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα και τα οποία πηγάζουν από αμέλεια των διαδικασιών από τους προμηθευτές μας. Σε κάθε περίπτωση, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά την αποδέσμευση των προϊόντων από τις αποθήκες μας, διενεργείται οπτικός ποιοτικός έλεγχος σχετικά με την ακεραιότητα της συσκευασίας και την εμφάνιση του προϊόντος. 

Μετά την παραλαβή της παραγγελία σας, αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη η σωστή αποθήκευση των προϊόντων σε μέρος που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Εάν το προϊόν βραχεί τότε δεν θα λειτουργήσει. Επίσης, η έκθεση του σε συνθήκες υγρασίας δύναται να επηρεάσει την λειτουργικότητα του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε αμφιβολία για την κατάσταση που έχει περιέλθει το προϊόν μετά από λανθασμένη αποθήκευση, μην το χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους μη ανάφλεξης, περιμένετε τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά για τη συλλογή του προϊόντος και σε καμία περίπτωση μην το απορρίψετε στα κοινά οικιακά σκουπίδια. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η empneusi-fireworks.gr ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών της για ζημίες που προκύπτουν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας τους, εκτός και αν φυσικά αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε ευθύνη της empneusi-fireworks.gr. Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις

Η εταιρεία δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη έναντι ζημιών που προκύπτουν σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα εξαιτίας της μη ενδεδειγμένης χρήσης των προϊόντων από τον πελάτη. Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα προϊόντα και πως γνωρίζετε την διαδικασία χρήσης τους. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο κατάστημα μας, προκειμένου να σας βοηθήσουμε και να σας κατατοπίσουμε για την χρήση των προϊόντων που παραλάβατε. Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε έχουν διέλθει από πολλαπλούς ελέγχους και φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα empneusi-fireworks.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση empneusi-fireworks.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα empneusi-fireworks.gr μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. 

Η ιστοσελίδα empneusi-fireworks.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Empneusi Fireworks. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας empneusi-fireworks.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου (π.χ. αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχο) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της Empneusi Fireworks ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την empneusi-fireworks.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της empneusi-fireworks.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από άτομα άνω των 18 ετών και τα οποία θα δηλώνουν αυτή την προϋπόθεση κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους σε ειδικό κουμπί της ιστοσελίδας με το λεκτικό “Είμαι άνω των 18 ετών”. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την πρώτη παραγγελία είναι η αποδοχή των όρων χρήσης.  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ζητούνται τα εξής στοιχεία από τον πελάτη: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ταχ. κώδικας, Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, E-mail, Στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επωνυμία Επιχείρησης αν πρόκειται για την έκδοση τιμολογίου. 

Η καταχώρηση της παραγγελίας μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, είτε τηλεφωνικά στο 2221060008 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την επιβεβαίωση της παραγγελία σας στην empneusi-fireworks.gr θα σας αποστέλλεται σχετικό email με αναλυτική περιγραφή των προϊόντων που επιλέξατε, ενώ θα γίνεται και τηλεφωνική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης της παραγγελίας, πριν αυτή αποδοθεί προς παράδοση. Οι παραγγελίες εκτελούνται εντός μιας εργάσιμης ημέρας. 

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο νόμιμος ΦΠΑ), αλλά δεν περιλαμβάνουν το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (επιλεγμένα προϊόντα και έξοδα αποστολής) θα επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η empneusi-fireworks.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τον τιμοκατάλογο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά την στιγμή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα εμπορεύματα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η empneusi-fireworks.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, να ζητήσετε την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη σχετικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας στον διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής υποχρεούται όπως αποσυσκευάσει και ελέγξει τα προϊόντα που παρέλαβε ως προς την ορθότητα των προϊόντων, την ποσότητα τους καθώς και την ποιοτική τους κατάσταση. (χωρίς ωστόσο να προκαλέσει φθορά στην συσκευασία). Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εσφαλμένη παραγγελία ή ελαττωματικό προϊόν, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την empneusi-fireworks.gr το αργότερο έως και μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της παραγγελίας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, θεωρείται αυτόματα πως τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη ποιοτική κατάσταση. 

Σε περίπτωση της προαναφερόμενης εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας (δηλαδή παράδοση άλλου προϊόντος σε είδος ή ποσότητα ή παράδοση ελαττωματικού προϊόντος), ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραγγελία και να ενημερώσει την empneusi-fireworks.gr μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ζητώντας την επιστροφή των προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα που υπήρχαν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο κτλ.) καθώς και της συσκευασίας που τα περιελάμβανε. Για την επιστροφή θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία και συμφωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας μας.

Ακόμα, σε περίπτωση ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας, ο πελάτης έχει από το νόμο το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το οποίο εντός 14 ημερολογιακών ημερών δύναται για οποιοδήποτε λόγο να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή χρημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι τα προϊόντα να είναι στην αρχική ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση, να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους αλλά και να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που εστάλησαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ).

 Η επιστροφή του χρηματικού ποσού θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των προϊόντων στη φυσική έδρα της empneusi-fireworks.gr. Η επιστροφή του χρηματικού ποσού θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδειχθεί από τον πελάτη. Τονίζουμε πως το κόστος επιστροφής βαρύνει τον πελάτη και θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό της αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση το ποσό της αποζημίωσης δεν δύναται να υπερβαίνει το κόστος της παραγγελίας. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους.

Προσοχή: Οι ανωτέρω όροι επιστροφής δεν ισχύουν για περιπτώσεις τηλεφωνικής παραγγελίας και σε περιπτώσεις που η παραλαβή γίνει από το κατάστημά μας. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα empneusi-fireworks.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Empneusi Fireworks δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της, κάνοντας την όσο περισσότερο απλή και φιλική προς το χρήστη ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ορισμένες φορές (και ειδικά κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας) θα χρειαστεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας και των συναλλαγών σας. 

Ως προσωπικά δεδομένα χαρακτηρίζονται οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την empneusi-fireworks.gr, προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η empneusi-fireworks.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία. Η empneusi-fireworks.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την empneusi-fireworks.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Η Empneusi Fireworks σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο empneusi-fireworks.gr. Η εταιρεία μας κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την empneusi-fireworks.gr, (iv) ειδικές προσφορές της empneusi-fireworks.gr, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το empneusi-fireworks.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@empneusi-shop.gr

Κάθε διεκπαιρέωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Η empneusi-fireworks.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η empneusi-fireworks.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Η Empneusi Fireworks έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η empneusi-fireworks.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.empneusi-fireworks.gr.

 

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop , περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.

– Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

– Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του empneusi-fireworks.gr

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την empneusi-fireworks.gr ή για την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο +30 22210 60008. Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που θα βρουν στην ιστοσελίδα είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@empneusi-fireworks.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Empneusi Fireworks – Γεώργιος Δεσίπρης – Σιώκου 8, Χαλκίδα – ΤΚ: 34100.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση  που  ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, μεταξύ του πελάτη και της empneusi-fireworks.gr, ο πρώτος υποχρεούται,  πριν  κινήσει  οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την empneusi-fireworks.gr εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση  των  σχετικών γεγονότων.  Η  παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον πελάτη και την empneusi-fireworks.gr.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της empneusi-fireworks.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων  όρων  χρήσης  ή  εξ αφορμής αυτών ή αφού   έχει γίνει αποδοχή τους  από  τον πελάτη,  είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο